• LPR v koalicijo z Arsenovičem s posebnim protokolom

   • Mestni odbor LPR - Liste Lidije Divjak Mirnik - Liste za pravičnost in razvoj je v petek, 1.3.2019, po dolgi in burni razpravi z veliko večino izglasoval podpis koalicijskega sporazuma o sodelovanju LPR pri vodenju in upravljanju Mestne občine Maribor skupaj še 11 drugimi političnimi strankami in listami, vendar pod določenim pogojem. V LPR želimo sočasno s podpisom udejaniti še poseben adendum (protokola) k koalicijskemu sporazumu. LPR namreč želi v koaliciji sodelovati in aktivno delovati kot enakopraven, vsebinsko in izvedbeno učinkovit koalicijski partner, ki v upravljanju in vodenju mesta ne bo sodeloval samo z dviganjem rok in potrjevanjem vnaprej pripravljenih gradiv s strani mestne uprave, temveč s polno odgovornostjo in zavzetostjo!

    Tudi kot tvorec idej in izvajalec projektov in drugih nalog ter aktivnosti, ki bodo mestu, predvsem pa njegovim meščankam in meščanom, omogočile optimalne življenjske pogoje in nadaljnji razvoj na vseh pomembnih področjih delovanja občine.  Od sociale, šolstva, prometa, komunale, zdravstva, problematike mladih in starejših, drugih družbenih dejavnosti in ne nazadnje pri nujnem sodelovanju z okoliškimi občinami, v regiji, kot v širši mednarodni skupnosti.

    Ne glede na to, da je mestna uprava že pri pripravi koalicijskega sporazuma o sodelovanju upoštevala večino predlogov, ki jih je podala LPR, pa so zadnji dogodki, povezani z uvrstitvijo za mesto tako pomembnih tem, kot sta obravnava dvoletnega proračuna 2019-2020 in ustanovitev mestnega holdinga, na sejo Mestnega sveta brez koalicijskega usklajevanja in sodelovanja, pri članicah in članih Mestnega odbora LPR povzročili nemalo upravičenega negodovanja. Takšnega delovanja, ki je v nasprotju z vsebino samega koalicijskega sporazuma, si v LPR enostavno ne želimo. Zato župana Saša Arsenoviča pozivamo k podpisu posebnega adenduma k koalicijskemu sporazumu, s katerim želimo doseči enakopravno sodelovanje pri obravnavi in izvajanju za mesto pomembnih tem in projektov.

    Stodnevno obdobje privajanja in učenja političnih veščin in modrosti, ki jih bo potrebno pokazati ob tako raznoliki in številčni koaliciji, kot je sedaj sestavljena v Mestni občini Maribor, se namreč počasi izteka in potrebno bo pokazati zelo veliko spretnosti, tolerantnosti in kompromisov.  Samo tako se bo občina, ki jo je prevzel novi župan Saša Arsenovič, razvijala v smer, ki bo občankam in občanom Maribora prinesla kar največ koristi, zadovoljstva in veselja, da živijo v enem od najlepših slovenskih mest.

    Vsak poskus avtokratskega vodenja mesta v danih pogojih bo mesto potisnil samo tja, kjer se je nahajalo v zadnjih desetih letih, na pot razvojnega capljanja in nezadovoljstva ljudi. Tega pa si v LPR nikakor ne želimo.

     

     

     

    04.03.2019 ob 11:04h
   SORODNO
   LPR: Sortirnica Snage je TEŠ 6 po Mariborsko
   • LPR: Sortirnica Snage je TEŠ 6 po Mariborsko

   • 18.03.2019 ob 18:08h
   • Namesto da bi Snaga Maribor udarila po žepu nič krive občane Maribora zaradi izgubarskega stanja v podjetju v Listi za pravičnost in razvoj zahtevajo, da se račun izstavi vodstvu družbe in č...

   Nova ureditev kolesarskih poti v občini Maribor
   • Nova ureditev kolesarskih poti v občini Maribor

   • 14.03.2019 ob 13:23h
   • Odbor za komunalo Mestne občine Maribor, ki mu predseduje Stojan Auer, je pred dnevi obravnaval »vizijo predvidene kolesarske infrastrukture« v MOM in vključuje kot je navedeno v LEGE...

   V Mariboru spremembe za nadomestila stavbnih zemljišč