• Zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih v MB vodovodu

   • V Mariborskem vodovodu so predstavili izsledke ankete zadovoljstva uporabnikov, lastnikov in zaposlenih »Ponosen sem, da so zaposleni zadovoljni. Najbolj s stalnostjo zaposlitve in z delovnim časom, sicer pa se je povprečna ocena zadovoljstva dvignila, in sicer iz 3,8 v letu 2017 na 4,0. Največji porast zadovoljstva med zaposlenimi je z možnostjo napredovanja, s plačo in z vodstvom podjetja,« je povedal direktor Danilo Burnač. »Zaposleni cenijo tudi družbeno odgovornost podjetja, ki jo Mariborski vodovod izkazuje zaposlenim prek pridobljenega polnega certifikata družini prijazno podjetje. Največji pomen so pripisali fleksibilnemu delovnemu času za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Med zaposlenimi so prepoznani tudi ukrepi na področju zdravja na delovnem mestu; največji pomen pripisujejo področju zmanjšanja stresa na delovnem mestu in ukrepom za izboljšanje medsebojnih odnosov,« pa je dodala vodja raziskav v Mariborskem vodovodu, predsednica sveta delavcev in članica nadzornega sveta mag. Lea Kosi Kovačič.

    S storitvami Mariborskega vodovoda in s kakovostjo pitne vode so zadovoljni tudi uporabniki. Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da 61 % gospodinjskih in 59 % poslovnih uporabnikov meni, da je cena vode zmerna, 22 % tako prvih kot drugih pa je mnenja, da v občinah, kjer Mariborski vodovod izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo, pijemo poceni vodo. Skoraj polovica vprašanih je kakovost vode ocenila kot zelo dobro. Uporabniki so z najvišjo oceno ocenili prijaznost zaposlenih in nemoteno oskrbo z vodo. Med 16 občinami, v katerih Mariborski vodovod izvaja javno službo, so najbolj zadovoljni z opravljenimi storitvami, kjer smo dosegli 4,5 od možnih 5 točk ter z dosegljivostjo in odzivnostjo zaposlenih (4,3).

    »Zadovoljni zaposleni ter uporabniki, ki cenijo zaposlene in kakovost storitve, ki jo opravljamo, so največ, kar si kot direktor podjetja lahko želim. Analiza ankete zadovoljstva kaže, da smo na pravi poti, da znamo prisluhniti in izboljšali bomo tudi tiste stvari, ki so bile v letošnjem letu ocenjene nekoliko nižje, a še vseeno zadovoljivo,« je sklenil Danilo Burnač.

    Mariborski vodovod pa je tudi prvo mariborsko podjetje v javni lasti, k je pristopilo k pridobivanju mednarodnih standardov ISO 37120 in ISO 37122. »Slovenija je kot članica OZN podpisnik Agende 2030, ki opredeljuje cilje trajnostnega razvoja. V našem podjetju smo pristopili k zagotavljanju skladnosti našega poslovanja s standardom ISO 37120 in ISO 37122, ki pomagata mestom in skupnostim sistematično opredeliti ustrezne cilje trajnostnega razvoja in vzpostaviti strategijo za njihovo doseganje,« je povedal Danilo Burnač. Kazalniki v povprečju kažejo dobro sliko, čeprav 2,17 % prebivalcev Maribora, še vedno ni priskrbljenih s pitno vodo, katera je zapisana kot ustavna pravica. Večina občin premalo vlaga v vodovodno infrastrukturo, kar lahko vpliva na bodoče zniževanje standarda oskrbe s pitno vodo. Bogati vodonosniki na našem območju, namreč zagotavljajo zadostno oskrbo, brez kakršnihkoli prekinitev.

     

     

     

    22.10.2019 ob 22:51h
   SORODNO
   Kdo pozna roparja iz fotografije?
   • Kdo pozna roparja iz fotografije?

   • 21.02.2020 ob 18:25h
   • Mariborski policisti obravnavajo vlom v stanovanjsko hišo na Finžgarjevi ulici v Mariboru, ki se je zgodil 14. februarja 2020. Neznana storilca - moški in ženska, katerih fotografij...

   Obnova Koroške brez ustrezne projektne dokumentacije?
   V LPR nasprotujejo podražitvam MOM: Plačaj in ne sprašuj!